Příspěvek na péči o dítě 2024

příspěvek na dítě

Příspěvek na péči o dítě v České republice

Příspěvek na péči o dítě je dávka státní sociální podpory, která je určena rodičům (případně jiným pečujícím osobám) na podporu péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby.

Kdo má nárok na příspěvek na péči o dítě:

 • Rodiče (případně jiní pečující osoby) nezaopatřeného dítěte do 18 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
 • Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby musí být posouzen a uznán úřadem práce.

 

V roce 2024 došlo k některým změnám v legislativě týkající se příspěvku na péči o dítě. Zde je shrnutí nejdůležitějších změn:

Zvýšení výše příspěvku:

 • Od 1. července 2024 se výše příspěvku na péči o dítě zvýší o 10 %.
 • Nové výše příspěvku budou:
  • I. stupeň (lehká závislost): 3 630 Kč měsíčně
  • II. stupeň (středně těžká závislost): 7 260 Kč měsíčně
  • III. stupeň (těžká závislost): 15 290 Kč měsíčně
  • IV. stupeň (úplná závislost): 21 120 Kč měsíčně
 • Navýšení o 2 000 Kč měsíčně pro děti do 18 let věku s III. nebo IV. stupněm závislosti se také zvýší o 10 %.

Změny v podmínkách:

 • Od 1. ledna 2024 se zruší podmínka, že žadatel o příspěvek na péči o dítě nesmí být v exekuci.
 • Tato změna by měla usnadnit přístup k této dávce pro rodiny v tíživé životní situaci.

Další informace:

Doufám, že vám tato informace pomohla.

Další informace:

 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte: Rodiče dětí v pěstounské péči mohou požádat o příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
 • Příspěvek na mobilitu: Osoby s těžkým postižením, které se nemohou samy pohybovat, mohou požádat o příspěvek na mobilitu.
 • Příspěvek na zvláštní pomůcky: Osoby s těžkým postižením mohou požádat o příspěvek na zvláštní pomůcky.

Nebojte se obrátit na úřad práce nebo na neziskovou organizaci, která pomáhá lidem s postižením, pokud potřebujete pomoc s vyřízením dávek.