36. měsíc stáří

56

Batole se ve svém těle cítí dobře a má nad ním stále větší kontrolu. Dokáže chvíli stát na jedné noze nebo přeskočit nízkou překážku. Stále ochotněji si hraje s míčem a umí ho dobře házet. Začíná používat dominantní ruku k přesným činnostem. Při hře s kostkami dítě staví stále vyšší stavby a dokáže představovat most. Kreslí vodorovné čáry a kruhy, dobře používá lžíci a vidličku a pije z otevřeného hrnku.

Dítě si dokáže sundat ponožky a boty. Hlásí své fyziologické potřeby, ačkoli mnoho dětí to dělá mnohem dříve (první pokusy o denní pleny mohou být učiněny již v 18 měsících).

Dítě se v tomto věku dobře orientuje v domácnosti, dokáže si zapamatovat říkanku a umí spočítat 2-3 předměty. Slovní zásoba obvykle dosahuje 800 až 1 500 slov a zahrnuje různé části řeči (děti pojmenovávají předměty, činnosti, používají přídavná jména). Rodiče si všímají obrovského pokroku ve vývoji řeči svých dětí. Věty se stávají složitějšími, skládají se ze 3-4 slov a velmi často se v nich objevují i otázky: co? kdo? kde? proč? Zvuková podoba slov ještě není zcela správná, ale už není problém s jejich porozuměním, např. neci (nechi), posím (prosím), liba (ryba), potože (protože), apod.

Velké změny jsou patrné i v sociálním vývoji. Batole si stále ochotněji hraje s vrstevníky a je stále sebeovladatelnější a veselejší. Dokáže počkat, až na něj přijde řada, například na skluzavkách nebo houpačkách. Začíná se dělit s ostatními a považuje to za příjemné. Stále je přítomna symbolická hra, ale objevuje se i hra na role, např. hra na dům, hašení požáru v roli hasiče nebo chytání zloděje v roli policisty. Na konci 3. roku věku dítě dokáže určit, jakého je pohlaví - ví, zda je chlapec, nebo dívka. Chápe pojem stálosti předmětu a rádo si hraje na schovávanou. Umí pojmenovat alespoň jednu barvu a dokáže třídit podobné předměty nebo spojovat protiklady. Batole je také velmi často schopno složit puzzle alespoň ze 3-4 dílků. V tomto věku se děti stále snadněji oddělují od svých pečovatelů, takže je to poměrně vhodná doba pro zahájení předškolního vzdělávání. S dospělými jsou děti stále tvrdohlavé a nesouhlasí, ale mnoho věcí jim lze vysvětlit a v mnoha otázkách již dokáží komunikovat.