Sleva 5 % na měsíční balení Dada s kódem: mb5

7. měsíc stáří

47

V tomto věku je dítě již schopno sedět bez opory a je také čas naučit se lézt, čemuž předchází plazení. V poloze na břiše si dává nohu do pusy. Objevuje se pružinový reflex - dítě, držené v podpaží a opřené o zem nohama, dělá rychlé narovnávací a ohýbací pohyby nohou. Začíná spolupracovat při oblékání.

Dítě zlepšuje úchopové dovednosti, ukazováček a palec začínají fungovat samostatně, jedná se o tzv. klešťový úchop. Dokáže jíst prsty. Záměrně upouští hračky, sleduje směr, kterým padají, a vyžaduje jejich zvednutí. Má víceslabičné žvatlání, chápe význam jednotlivých slov, soustředí pozornost na mluvčího a umí šeptat. Se zájmem pozoruje osoby ve své blízkosti a zřetelně projevuje nedůvěru k cizím lidem.